Zgoda na pliki cookies

Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom lepsze i bardziej odpowiednie wrażenia z przeglądania witryny. Czytaj więcej...

Energia przyszłości
Dla świata bez paliw kopalnych

rozwiązania dla
samowystarczalności
energetycznej

SYTUACJA ENERGETYCZNA POLSKI

W 2022 roku wydano ponad 7 tysięcy odmów wydania warunków przyłączenia źródeł OZE na łączną moc 51 GW.
To więcej niż w ciągu ostatniej dekady
i ponad dwukrotnie więcej niż Polska posiada w OZE.

Odbiorcy naszych usług

DOŁĄCZ DO NAS

Doradca Handlowy ds. energetyki odnawialnej

Doradca Handlowy ds. energetyki odnawialnej

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie długotrwałych relacji z obecnymi klientami,
 • prezentowanie produktów/usług klientom i doradztwo w zakresie doboru rozwiązań technicznych do potrzeb Klienta,
 • współpraca z zespołem inżynieryjnym,
 • aktywny udział w reprezentowaniu rozwiązań firmy na targach i spotkaniach biznesowych,
 • kreowanie rozwoju marki MEB na rynkach krajowym i zagranicznym,
 • uczestnictwo w projektach rozwojowych i handlowych,

Inżynier Energetyk

Inżynier Energetyk ze znajomością zagadnień OZE i magazynów energii

Zakres obowiązków:

 • udział w projektowaniu elektrowni OZE PV + magazyny energii,
 • nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej oraz teletechnicznej,
 • pomiary elektryczne SN, nN,
 • udział w przeglądach obwodów wtórnych,
 • udział w badaniach układów EAZ,
 • udział w uruchomieniach telemechaniki,
 • prace na obiektach takich jak: stacje SN/SN, stacje SN/nn, farmy fotowoltaicznej,
 • prace przy konfiguracji przekaźników zabezpieczeniowych i sterowników telemechaniki,
 • współpraca z zespołem w celu efektywnego zarządzania energią i utrzymania infrastruktury,

Projektant hybrydowych instalacji OZE

Projektant hybrydowych instalacji OZE

Zakres obowiązków:

 • tworzenie projektów hybrydowych instalacji OZE ( PV + magazyny energii) w oparciu o aktualne przepisy prawa, normy, specyfikacje i wymagania umowne,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej z operatorami sieci,
 • przygotowanie dokumentacji administracyjnych w tym pozyskiwanie niezbędnych dokumentów (mapy, wypisy, wyrysy, pozwolenia),
 • weryfikacja projektów oraz optymalizacja rozwiązań,
 • przeprowadzanie wizji lokalnych

Projektant elektroenergetyk

Projektant elektroenergetyk

Główne zadania:

 • tworzenie projektów instalacji wyprowadzenia mocy dla układów OZE i BESS
 • przygotowanie dokumentacji administracyjnych
 • wsparcie procesu realizacji instalacji OZE i BESS na różnych etapach
 • weryfikacja projektów oraz optymalizacja rozwiązań
 • dokonywanie wizji lokalnych.

Monter instalacji PV

Monter instalacji PV

Główne zadania:

 • montaż instalacji fotowoltaicznych
 • montaż stacji transformatorowych
 • budowanie konstrukcji
 • wyznaczanie oraz instalowanie tras kablowych do modułów
 • serwisowanie systemu
 • konfigurowanie falowników

Programista układów automatyki

Programista układów automatyki

Główne zadania:

 • tworzenie i rozwijanie programów sterujących
 • przeprowadzanie testów jednostkowych, integracyjnych i systemowych
 • integracja sterowników z innymi urządzeniami
 • upewnienie się, że programy spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa

Koordynator prac do działu OZE z j. niemieckim

Koordynator prac do działu OZE z j. niemieckim

Zakres obowiązków:

 • organizacja pracy ekip montażowych – dobór narzędzi, podział prac, ubrania ochronne,
 • organizacja mieszkań dla pracowników na terenie Niemiec,
 • organizacja sprzętu i materiału do budowę,
 • rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z nieścisłościami w projekcie,
 • koordynacja dostaw materiału z montażem,
 • nadzór nad pracownikiem - kontrola godzin pracy, delegacje
 • instruktaż prawidłowo wykonywanej pracy,
 • terminowe przeglądy sprzętu i narzędzi,
 • nadzór odbioru końcowego,
 • wizje lokalne u klienta na terenie Niemiec.